کور شده توسط تریلر نور

یک نوجوان پاکستانی که در دهه 1980 در بریتانیا بزرگ شد ، آرزو دارد که نویسنده شود زیرا در فراز و نشیب های زندگی حرکت می کند. او می آموزد که با کمک موسیقی بروس اسپرینگستین ، خانواده و خودش را درک کند. به کارگردانی Gurinder Chadha ( آن را مانند بکهام خم کنید )