تریلر Bloodsport

پیش پرده فیلم Bloodsport برای فیلم هنرهای رزمی با بازی ژان کلود ون دام. این طرح به دنبال یک افسر نظامی بسیار آموزش دیده است که برای شرکت در تورنمنت هنرهای رزمی بدون مانع معروف به Kumite ، فرار می کند.مقاله مرتبط: Bloodsport: History vs Hollywood


فیلم Bloodsport