مصاحبه باب لادوسور و تری ایدسون

مربی باب لادوسور و دستیار مربی تری آیدسون درمورد واکنش آنها نسبت به فیلم و اینکه چرا آنها تمایل به مربیگری دارند مصاحبه کرده اند. لادوسور درباره رفتار محرمانه مشابهی که با همتای خود در صفحه نمایش ، جیم کاویزل ، مشترک است ، اظهار نظر می کند و تری آیدسون درباره متقاعد کردن لادوسور درباره اینکه فیلم ایده خوبی است صحبت می کند.مقاله مرتبط: When the Game Stands Tall: History vs. Hollywood