مصاحبه بابی ریگز 1973

بابی ریگز در مصاحبه انجام شده است 60 دقیقه در سال 1973 درست قبل از مسابقه نبرد بین دو جنس مقابل بیلی ژان کینگ. او در مورد زندگی خود به عنوان یک هوس باز بحث می کند و در هر جایی شرط می بندد که شانس به نفع او باشد ، خواه قمار باشد ، گلف ، تنیس ، یا چیزهای معمولی مانند پرتاب کارت های بازی در یک سطل ، که در مصاحبه نشان داده شده است.مقاله مرتبط: نبرد جنسیت ها: تاریخ در برابر هالیوود