مصاحبه ماراتن بوستون Carjacking Victim Dun Meng

دون منگ ، مردی که توسط بمب افکن های ماراتن بوستون ، برادران تامرلان و جوخار تسارناف رانده شده است ، در مورد تجربه خود در آوریل 2013 مصاحبه می کند. منگ 28 ساله پس از سوار شدن به ماشین ، توسط SUV مرسدس خود توسط برادران تسارنایف گروگان گرفته شد. هنگامی که برادران در یک پمپ بنزین متوقف شدند ، منگ زمان فرار خود را تعیین کرد. او از اتومبیل فرار کرد و از آن طرف خیابان دوید و به فروشگاه راحتی رفت و در آنجا تقاضای کمک کرد. از قضا ، دلیل اینكه دون منگ در وهله اول ماشین سوار شد ، این بود كه او در تلاش بود تا مسئولیت پذیر باشد و برای تایپ پیامك از جاده خارج شده بود.مقاله مرتبط: روز میهن پرستان: تاریخ در مقابل هالیوود