مصاحبه بوکسور بیلی مور قسمت 2: زنده ماندن در داخل زندان تایلند

بیلی ابتدا در مورد چگونگی زنده ماندن در زندان تایلند کلونگ پرم صحبت می کند. او در مورد مسئله گسترده مواد مخدر و قوانین زندان بحث می کند. وی به نحوه برخورد زندانیان با توجه به جرایم زندانیان توسط دیگر زندانیان می پردازد. در اواخر مصاحبه ، بیلی مور در مورد زندانیان تایلندی که خود را مثله می کنند و تجاوزهایی که روزانه اتفاق می افتد صحبت می کند.مقاله مرتبط: دعایی قبل از طلوع فجر: تاریخ در مقابل هالیوود