پسر پاک شده مصاحبه Garrard Conley

پسر پاک شده نویسنده گارارد کانلی در مورد کتاب خود مصاحبه کرده است پسر پاک شده: خاطره ای از هویت ، ایمان و خانواده در نمایشگاه کتاب AWP 2017. او درباره پدرش می گوید که رابطه جنسی خود را کشف کرده و به او اولتیماتوم می دهد که در درمان تبدیل همجنسگرایان شرکت کند یا از خانواده و کلیسا تکفیر شود.