تریلر Boys Don't Cry

تماشای پسران گریه نمی کنند تریلر فیلم برای فیلم بر اساس وقایع زندگی واقعی دختری نبراسکا که هویت خود را تغییر داده و مرد شده است. اندکی پس از تولد 21 سالگی وی ، دو مرد زندگی او را قطع کردند. آنها با آموختن هویت واقعی او ، به او تعرض کردند و جان او را گرفتند تا سکوت کند. در این فیلم هیلاری سوانک و کلوئه سویینی بازی می کنند.مقاله مرتبط: پسران گریه نمی کنند: تاریخ در مقابل هالیوود