مستند رسوایی استخراج طلای Bre-X

شرکت Bre-X Minerals Ltd. واقع در کلگری ، در یک رسوایی بزرگ استخراج معادن شرکت داشت ، زیرا این شرکت گزارش داد که در یک کشف بزرگ طلا در بورنئو نشسته است. این مستند ظهور و سقوط Bre-X ، از جمله بازیگران اصلی درگیر در این رسوایی را بررسی می کند. نام این شرکت برای این فیلم به واشو تغییر یافت طلا با بازی متیو مک کاناهی.مقاله مرتبط: طلا: تاریخ در مقابل هالیوود