بازیگران دستیابی به موفقیت در برابر همتایان واقعی آنها

دیدن کنید دستیابی به موفقیت در کنار همتایان واقعی خود انتخاب کنید. یازده تصویر رول / چهره واقعی نشان داده شده است ، از جمله کریسی متز بازیگر و جویس اسمیت واقعی ، جاش لوکاس بازیگر و پدر برایان اسمیت ، مایک کولتر بازیگر و تامی شاین آتش نشان و بسیاری دیگر. با افراد واقعی فیلم ملاقات کنید دستیابی به موفقیت .مقاله مرتبط: دستیابی به موفقیت: تاریخ در مقابل هالیوود