تریلر Breathe Movie

اندرو گارفیلد و کلر فوی زن و شوهر رابین و دیانا کاوندیش را به تصویر می کشند. بعد از فلج شدن رابین از گردن به پایین توسط فلج اطفال ، دیانا حاضر نمی شود كه كنار خود را ترك كند چون مخالفت می كند و تا 64 سالگی زندگی می كند. او مدافع معلولان می شود و به ایجاد یك دستگاه برای كمك به استقلال بیشتر فلج كمك می كند.