مصاحبه برایان بنکس

ستاره سابق فوتبال دبیرستان که به دروغ به تجاوز جنسی متهم شد ، در مورد دستگیری خود صحبت کرد و با تصمیم گیری در مورد توافق برای پذیرش دادخواست یا رفتن به دادگاه روبرو شد ، که مورد آخر می توانست منجر به حبس ابد شود. در حالی که وکیلش به او گفت آنها به دلیل سیاه پوستی و هیئت منصفه سفید پوست ، ضرر خواهند کرد ، برایان بنکس تصمیم گرفت معامله را انجام دهد. وكیل وی به وی گفت كه پس از یك رصد 90 روزه در زندان ایالت چینو ، وی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت و وی مطمئن بود كه قاضی وی را آزاد خواهد كرد. قاضی این کار را نکرد و در عوض حداکثر مجازات شش سال را به او داد. مصاحبه با صحبت های بنکس در مورد تبرئه وی در سال 2012 پایان یافت ، پس از آنکه وانتا گیبسون ، متهم وی ، به دروغ گفتن وی اعتراف کرد.مقاله مرتبط: برایان بنکس: تاریخ در برابر هالیوود