بروس لی اسپارینگ چشم بسته

بروس لی با کمربند سیاه کاراته ، تاکی کیمورا ، که دانش آموز لی بود ، چشم بسته می جنگد. کیمورا برای تحصیل در رشته Jeet Kune Do کاراته را رها کرد و یکی از سه نفری شد که بروس لی حق معلمی Jeet Kune Do را به او داد. در این نوع جلسات اسپارینگ بروس لی ، او همیشه به دانشجویانش می گفت وقتی حمله می کنند همه چیز را تمام کنند. واضح است که کیمورا هیچ تناسبی برای قدرت و سرعت لی نداشت.مقاله مرتبط: اژدها: داستان بروس لی: تاریخ در مقابل هالیوود