فرایند از بین بردن خال کوبی برایون ویدنر

تماشا کنید که برایون ویدنر روند دردناک پاک کردن خال کوبی نژادپرستانه خود را تحمل می کند. در طول یک سال و نیم 24 لیزر درمانی لازم بود تا خال کوبی ها به طور کامل از روی پوست او سوزانده شوند. در این ویدئو ، هنگامی که لیزر از روی پوست او می گذرد ، رنگ آمیزی رنگ شنیده می شود.مقاله مرتبط: پوست: تاریخ در مقابل هالیوود