تریلر فیلم Burden

فارست ویتاکر و گرت هدلوند در داستان یتیمی به نام Mike Burden (هدلوند) بازی می کنند که توسط Ku Klux Klan بزرگ شده است. مایک پس از عاشق شدن به جودی (آندریا رایزبورو) سعی می کند با کمک کشیشی به نام دیوید کندی (فارست ویتاکر) از کلان رها شود.