مستند Canadian Caper 1980 PBS

این مستند PBS از نگاه آمریکایی های واقعی فرار شده از ایران روایت می شود. با باب اندرس واقعی ، مارک لیژک ، کورا لیژک و لی شاتز مصاحبه می شود ، علاوه بر تعداد انگشت شماری از افراد دیگری که در این ماجرا دخیل بودند. جالب ترین نکته این است که آنها هنوز مجبور بودند در مورد دخالت سیا در فرار خود دروغ بگویند.مقاله مرتبط: آرگو: تاریخ در برابر هالیوود