کنفرانس مطبوعاتی نجات کاپیتان ریچارد فیلیپس در تاریخ 4-17-2009

پس از نجات و سفر بعدی او به ایالات متحده ، کاپیتان واقعی ریچارد فیلیپس ، که پایه اصلی فیلم 2013 تام هنکس است ، تقریباً بیست دقیقه بعد از تماس با خاک آمریکا در فرودگاه بین المللی برلینگتون در برلینگتون ، ورمونت ، با مطبوعات صحبت می کند . همسرش آندره فیلیپس ابتدا صحبت می کند و هر دو از نیروی دریایی و خدمه USS تشکر می کنند باینبریج بخاطر تلاشهایشان در رسیدن ایمن به خانه ریچارد.مقاله مرتبط: کاپیتان فیلیپس: تاریخ در برابر هالیوود