کارمن رید مصاحبه CNN

مادر واقعی زندگی که ویرجینیا مادسن در این فیلم سینمایی به تصویر کشیده است ، در مورد تجربیات خانواده اش صحبت می کند که اساس فیلم The Haunting in Connecticut شد.