قطعه خبری CBN در مورد مایکل اوهر

در این گزارش مایکل ، Tuohys و تونی هندرسون (معروف به Big Tony) حضور دارند که به مراقبت از مایکل قبل از حضور در خانواده Tuohy کمک کردند. بیگ تونی همچنین مسئول ورود وی به دبیرستان مسیحیان Briarcrest بود.مقاله مرتبط: طرف کور: تاریخ در مقابل هالیوود