مصاحبه Central Park Jogger Trisha Meili

با پارک مرکزی یوگر 20 سال پس از حمله در سال 2009 مصاحبه شده است. او در مورد اثرات ماندگار جراحاتش و اینکه آیا از اینکه نمی تواند حمله را به خاطر بیاورد پشیمان است یا نه. در سال 2003 ، تریشا میلی با انتشار کتابش هویت خود را به جهانیان نشان داد من پارک مرکزی هستم . وی در مصاحبه درباره زندگی فعلی خود و اینکه آیا عصبانیت و تلخی زیادی دارد صحبت می کند.مقاله مرتبط: When They See Us: History vs. Hollywood