تریلر سزار چاوز

تریلر فیلم بیوگرافی سزار چاوز را مشاهده کنید. این داستان از سازمان دهنده کار لاتین و فعال حقوق مدنی است که با Dolores Huerta انجمن ملی کارگران مزرعه را تاسیس کرد. در فیلمی به کارگردانی دیگو لونا ، چاوز توسط مایکل پینا و هوئرتا توسط روساریو داوسون به تصویر کشیده شده است.