مستند چارلز دیکنز

چارلز دیکنز یکی از مشهورترین نویسندگان قرن نوزدهم بود. این مستند به بررسی زندگی وی می پردازد و می گوید چگونه وی توانست داستانهای خود را سرگرم کننده و قابل تامل برای عوام اصلاح اجتماعی را تشویق کند. به عنوان مثال ، او از خوانندگان خود خواست که فقرا را تصور نکنند ، بلکه خود را فقیر تصور کنند. برای کمک به دستیابی به این هدف ، وی شخصیت های خود را قابل پذیرش کرد ، سپس آنها را مانند پرونده الیور توئیست در شرایط سخت یک کارخانه قرار داد.مقاله مرتبط: مردی که کریسمس را اختراع کرد: تاریخ در مقابل هالیوود