چرنوبیل Lunar Rovers بقایای رادیواکتیو پاک در پشت بام

تصاویری از دو مریخ نورد قمری STR-1 شوروی در حال پاک کردن بقایای رادیواکتیو از مناطق سطح پایین سقف نیروگاه هسته ای چرنوبیل پس از انفجار راکتور شماره 4 در 26 آوریل 1986 مشاهده کنید. مریخ نوردان قمری حدود 10 ساعت مشغول پاکسازی آوار بودند قبل از اینکه تسلیم اثرات تابش شوند.مقاله مرتبط: چرنوبیل: تاریخ در برابر هالیوود