مصاحبه شریل ولگرد امشب با جورج استرومبولوپولوس

نویسنده چریل استراید روی صندلی قرمز نشسته و درباره کتابش صحبت می کند وحشی . او در مورد اصالت کتاب ، اپرا با او تماس می گیرد و چگونگی سوار شدن ریز ویترسپون قبل از انتشار کتاب ، بحث می کند. این مصاحبه گسترده شریل استراید است که فراتر از گفتگوی برنامه تلویزیونی است.مقاله مرتبط: وحشی: تاریخ در مقابل هالیوود