تریلر City of Lies

راسل پول (جانی دپ) کارآگاه سابق LAPD با یک روزنامه نگار (فارست ویتاکر) همکاری می کند تا پرونده های قتل The Notorious B.I.G. را حل کند. و توپاک شکور.