Clouds Cameos: خانواده و دوستان زاک در فیلم

در این ویدئو ، همه موارد را شناسایی می کنیم ابرها کمدی های خانواده و دوستان زک در فیلم + دیزنی. آیا دوست دختر زاک سوبیچ ، امی آدامل ، بهترین دوستش سامی براون ، خواهرش گریس سوبیچ و دیگران را مشاهده کردید؟ ما به شما خواهیم گفت که افراد واقعی در کجا ظاهر می شوند ابرها فیلم را به طوری که شما می توانید کاما به دوستان خود نشان می دهد.مقاله مرتبط: ابرها: تاریخ در برابر هالیوود