مربی دارل رویال توپ بازی پنبه ای کاسه پنبه ای را به فرد می دهد

داستان فردی استینمارک در نیمه وقت بازی تگزاس و کانزاس در تاریخ 10 نوامبر 2015 بازگو می شود. ادای احترام به نیمه استادیام با فردی در حالی آغاز می شود که فرد توپ توپ رویال پنبه ای را از دارل رویال ، مربی Longhorns پس از پیروزی بر Notre Dame در 1 ژانویه دریافت می کند. ، 1970. فردی فقط سه هفته قبل از مسابقه پا را قطع کرد.مقاله مرتبط: My All American: History vs. Hollywood