کالین فرث با اریک لوماکس در صحنه دیدار ملاقات می کند

اریک لوماکس ، کهنه سرباز جنگ جهانی دوم ، سری به این مجموعه می زند مرد راه آهن با بازی کالین فرث و نیکول کیدمن. کالین فرث در چند کلیپ کوتاه با لومکس گفتگو می کند و می توان نیکول کیدمن را در حال صحبت با همسر اریک ، پتی لوماکس ، همتای او در فیلم دید. متأسفانه ، اریک قبل از اتمام فیلم درگذشت.مقاله مرتبط: مرد راه آهن: تاریخ در مقابل هالیوود