مصاحبه کلتون بورپو آرماگدون

ناتالی تیزل در ژانویه 2012 برای برنامه تلویزیونی کانادا با کلتون بورپو مصاحبه کرده است خیابان 100 هانتلی . در طول مصاحبه ، كلتون توصیف دیدن آرماگدون را كه در آینده بود ، در بهشت ​​توصیف كرد. او می گوید که پدرش را در جنگ به عنوان یکی از 'افراد خوبی' می دید که علیه 'افراد بد' می جنگیدند.مقاله مرتبط: Heaven is for Real: History vs. Hollywood