کلتون بورپو بهشت ​​و کسانی را که در آنجا ملاقات کرده توصیف می کند

یک کلتون بورپو 14 ساله Heaven را برای مصاحبه کننده Megyn Kelly توصیف می کند. او همچنین در مورد ملاقات با خواهر سقط شده اش صحبت می کند ، چیزی که والدینش ادعا می کنند هرگز درباره اش چیزی نگفته اند. کلی از والدین می پرسد که چگونه به کسانی که به زندگی پس از مرگ اعتقادی ندارند ، پاسخ داده اند و آنها را متهم کرده اند که در ذهن پسرشان ایده می گذارند.مقاله مرتبط: Heaven is for Real: History vs. Hollywood