تریلر فیلم ضربه مغزی

ویل اسمیت دکتر بنت اومالو ، پزشک قانونی و نوروپاتولوژیست را کشف می کند که به انسفالوپاتی مزمن آسیب زا (CTE) در مغز چندین بازیکن NFL پی برد. حداقل دو نفر از این بازیکنان اقدام به خودکشی کرده اند ، اعتقاد بر این است که رابطه مستقیمی با افسردگی ناشی از CTE دارد. ضربه مغزی تریلر فیلم شخصیت Will Smith را پس از اعلام کشف وی با ضربه برگشت از NFL مواجه می کند.مقاله مرتبط: ضربه مغزی: تاریخ در برابر هالیوود