تریلر ضربه مغزی 2

ویل اسمیت ، پزشک قانونی و نوروپاتولوژیست دکتر بنت اومالو ، پزشکی که در مورد مغزهای مکرر و مرگ زودرس چندین بازیکن سابق NFL تحقیق کرده است را به تصویر می کشد. اومالو بیماری را که به عنوان انسفالوپاتی مزمن آسیب زا (CTE) شناخته می شود کشف کرد. این فیلم شرح تلاش های لیگ ملی فوتبال برای خاموش کردن کشف دکتر اومالو است.مقاله مرتبط: ضربه مغزی: تاریخ در برابر هالیوود