تریلر جنایات تاریک

جنایات تاریک بر اساس دیوید گرن ساخته شده است اهل نیویورک مقاله 'جنایت واقعی: یک رمز و راز قتل پست مدرن' که در سال 2008 منتشر شد. این مقاله به نویسنده لهستانی کریستین بالا متهم شد ، که به قتل یک مالک مشاغل کوچک لهستانی به نام داریوش یانیشفسکی محکوم شد. جیم کری در نقش یک کارآگاه لهستانی به نام تادک بازی می کند که پس از اینکه مشخص شد قتل یکسان است با قتل یک شخصیت در رمان اخیراً منتشر شده نویسنده ، نقاط بین نویسنده و قتل را آغاز می کند.