تریلر فیلم Darkest Hour

تاریک ترین ساعت گری اولدمن را زیر آرایش سنگین بازی می کند تا شبیه وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس شود. این فیلم به روزهای نخست چرچیل به عنوان نخست وزیر در آغاز جنگ جهانی دوم متمرکز است. این بخش تا حدی به سیاست پشت تخلیه دانکرک می پردازد ، عملیاتی که در کریستوفر نولان به تصویر کشیده شد دانکرک ، در اوایل همان سال منتشر شد.مقاله مرتبط: Darkest Hour: History vs Hollywood