مصاحبه دیوید فاستر والاس (2003)

متفکر ، شهودی ، خودآگاه و در عین حال ناامن ، این مصاحبه بریده نشده از دیوید فاستر والاس از سال 2003 ، نویسنده را به موضوعات مختلفی از جمله تغییر فضای ادبی و نیاز آمریکایی ها برای سرگرمی مداوم ، در حالی که در از دست دادن توانایی تفکر و درک در سطح عمیق تر. وی این امر را نه تنها به ادبیات بلکه به طور کلی با سیاست و جامعه مرتبط می داند. مصاحبه توسط ایستگاه تلویزیونی آلمان ، ZDF انجام شده است.مقاله مرتبط: پایان تور: تاریخ در برابر هالیوود