فیلم های دیوید کورش: صحبت کردن در حالی که در Waco زخمی شده است

یک دیوید کورش زخمی دیدگاه خود را در مورد آنچه در Waco با ATF و ضربات اولیه رخ داده توضیح می دهد. در طول فیلم ، او برخی از کودکان را نشان می دهد که در داخل محوطه Branch Davidian زندگی می کنند. در پایان ، کورش می گوید که او از پشت درز می کند و باید زخم گلوله خود را 'مراقبت' کند.مقاله مرتبط: واکو: تاریخ در برابر هالیوود


Waco: A Survivor