دیوید لترمن مصاحبه آنا وینتور 1

آنا وینتور در 24 آگوست 2009 با دیوید لترمن برای تبلیغ مستند شماره سپتامبر نشست. آنا در مورد شهرت خود به عنوان 'ملکه یخ' صحبت می کند و نشان می دهد که علی رغم باور عمومی ، واقعاً شوخ طبعی دارد.