مصاحبه دیوید لیپسکی در مورد دیوید فاستر والاس

روزنامه نگار و نویسنده دیوید لیپسکی دیدگاه خود را در مورد دیوید فاستر والاس ارائه می دهد. او از پنج روزی که با نویسنده در سفر با ایلینوی و مینه سوتا سفر کرده داستانهایی راجع به والاس به اشتراک می گذارد بی نهایت است تور کتاب در اوایل سال 1996. وی همچنین در مورد آنچه باعث شد وی پس از مرگ والاس در سال 2008 رونوشت های خود را از گفتگوهایش با والاس به یک کتاب تبدیل کند ، بحث می کند.مقاله مرتبط: پایان تور: تاریخ در برابر هالیوود