مصاحبه دیوید و نیک شف

با دیوید و نیک شف مصاحبه می شود تا در مورد کتاب هایشان و نکات با نیک با اعتیاد بحث کنند. دیوید می گوید که تکان دهنده ترین چیز برای او به عنوان پدر وقتی بود که از مقدار زیادی مواد مخدر که پسرش در بدنش قرار می داد مطلع شد. او در مورد عدم مقابله با علائم اولیه اعتیاد در پسرش صحبت می کند ، و در حالی که برای نجات او تلاش می کرد دچار خونریزی مغزی شده است.مقاله مرتبط: پسر زیبا: تاریخ در مقابل هالیوود