دیوید پاكوز مصاحبه در مورد كار كردن سیستم

دیوید پکوز ، معاون رئیس سابق AEY Inc توضیح می دهد که چگونه او و دوستانش قراردادهای اسلحه دولتی را ردیابی و برنده شدند. این شامل مرور وب سایت FedBizOpps است ، جایی که دولت قراردادهای اسلحه را برای مناقصه عمومی لیست می کند.مقاله مرتبط: سگ های جنگ: تاریخ در مقابل هالیوود