مستند فوتبال دبیرستان د لا سال

این مستند De La Salle نگاه دقیق تری به مدرسه ، مربی ، تیم و آنچه باعث موفقیت آنها می شود ، دارد. فضای آرام مدرسه در مدرسه به نمایش گذاشته می شود و مربی باب لادوسور در مورد اینکه چرا تمرکز روی برد و باخت مهم نیست ، فقط به این دلیل است که نتایج صرفاً مهم است. تری ایدسون مربی دفاعی همچنین در مورد تأکید بر برادری و آموزش هر بازیکن می گوید که در این دنیا شخصی مهمتر از شما وجود دارد.مقاله مرتبط: When the Game Stands Tall: History vs. Hollywood