توضیح Deepwater Horizon Blowout

این ویدئو توصیف فنی آنچه احتمالاً در سکوی نفتی Deepwater Horizon اتفاق افتاده است را ارائه می دهد ، از جمله شرح خرابی های کوچکی است که برای ایجاد شرایط برای فاجعه ترکیب شده اند. خرابی جلوگیری از انفجار (BOP) از طریق انیمیشن توضیح داده می شود.مقاله مرتبط: Deepwater Horizon: History vs Hollywood