فیلم غرق شدن Deepwater Horizon

36 ساعت پس از فاجعه Deepwater Horizon ، دکل نفتی در حال سوختن تقریباً ساعت 10 صبح در دریا فرو می رود. کشتی غول پیکر فولادی برای آخرین بار و هنگام خداحافظی انفجار ، ناله و ناله می کرد. آتش نشانان بعداً اعتراف كردند كه از ابتدا در نبردي باخت در حال جنگ بودند. این فیلم غرق شدن Deepwater Horizon را با اظهار نظر کسانی که هنگام فرو رفتن با آتش جنگ کردند ، برجسته می کند.مقاله مرتبط: Deepwater Horizon: History vs Hollywood