تریلر فیلم انکار

راشل ویس دبورا ای لیپستات را به تصویر می کشد ، که توسط دیوید ایروینگ منكر هولوكاست متهم به افترا شده است. در انگلیس ، بار اثبات بر دوش متهم است و لیپستات و وكیل وی ، ریچارد رامپتون (تام ویلكینسون) باید ثابت كنند كه هولوكاست اتفاق افتاده است. انکار تریلر نبرد او علیه ایروینگ متهم را برجسته می کند.