مصاحبه دزموند دوس - مدال افتخار

دزموند دوس ، پزشک ارتش ، در حالی که به طور مداوم در آتش اوکیناوا بود ، 75 نیروی مجروح را نجات داد و آنها را به صورت ایمن از پایین صخره پایین آورد. برجسته تر ساختن شاهکار او این است که او این کار را بدون حمل اسلحه برای دفاع از خود انجام داد. در این مصاحبه از مدال افتخار دزموند دوس ، او در مورد اینکه چرا در طول جنگ جهانی دوم حاضر به حمل سلاح نشده است صحبت می کند. نزدیک به پایان ، او در مورد نحوه دریافت مدال افتخار از رئیس جمهور ترومن صحبت می کند.مقاله مرتبط: Hacksaw Ridge: History vs Hollywood