تریلر گره شیطان

تماشای گره شیطان پیش پرده فیلم برای این فیلم که داستان وست ممفیس سه ، 3 نوجوان را روایت می کند که در سال 1993 به قتل 3 کودک متهم شدند. در سال 2011 ، آنها بیش از 18 سال سابقه خدمت را از مدارک پزشکی قانونی آزاد کردند. ریز ویترسپون مادر داغدار یکی از فرزندان را به تصویر می کشد و ستاره های کالین فرث را به عنوان بازپرس خصوصی که مظنون است 3 متهم بی گناه هستند ، به تصویر می کشد.