مصاحبه دیک کلارک Frankie Valli در American Bandstand (1978)

دیک کلارک با فرانکی والی در مورد مصاحبه روانداز آمریکایی نمایش تلویزیونی در سال 1978. فرانکی در مورد آینده صحبت می کند ، اینکه چگونه موفقیت خود را حفظ کرده است ، تغییر لیبل ها و دانش خود از تجارت موسیقیمقاله مرتبط: جرسی پسران: تاریخ در برابر هالیوود