آیا ملکه آن واقعاً نقرس داشت؟

ملکه آن (اولیویا کلمن) در طول فیلم با بیماری ناتوان کننده ای دست و پنجه نرم می کند ، اما آیا این یک نمایش دقیق از آنچه از تاریخ درباره ملکه آن می دانیم ، است؟ سایر بیماریهایی را که ملکه آن از آن رنج می برد کشف کرده و بیاموزید.مقاله مرتبط: مورد علاقه: تاریخ در مقابل هالیوود