تریلر Dillinger (1945)

این تریلر فیلم 1945 راجع به گانگستر دهه 1930 که بانکها را سرقت کرده و جان G-Men های فرستاده شده برای جلوگیری از او را گرفت ، مشاهده کنید. این فیلم جان دیلینگر با بازی لارنس تیرنی در نقش دشمن عمومی شماره 1 بازی می کند.مقاله مرتبط: دشمنان عمومی: تاریخ در برابر هالیوود


فیلم دشمنان عمومی