تریلر Dolphin Tale 2

داستان دلفین این دنباله شامل داستان های بیشتری در مورد نجات و توان بخشی حیوانات دریایی در آکواریوم دریایی Clearwater است. دلفین زمستان همراه با یک بچه دلفین به نام امید برمی گردد. داستان یک دلفین توانبخشی به نام مندی نیز روایت می شود. مورگان فریمن ، اشلی جاد و هری کونیک جونیور به همراه موج سوار برای دنباله بازگشتند بتانی همیلتون .